PHP Socket và chú ý khi tạo HTTP Request

trong danh mục Web Programming

Vừa làm một cái script nho nhỏ sử dụng socket trong PHP để request thăm dò tới một site. Trong quá trình viết đoạn script nho nhỏ này thì gặp một chút rắc rối trong quá trình send cái header lên web server, mình nghĩ nếu các bạn làm có thể sẽ bị dính cái này giống mình nên viết bài này chia sẽ tới cho các bạn nào có ý định sử dụng hàm fsockopen() để tạo một HTTP request.

Cách sử dụng fsockopen() thì khỏi bàn, mở PHP Manual là biết. đại khái là:

$fp = fsockopen('bloghoctap.com', 80, $errno, $errstr, 10);
$out = 'your request data here';
fwrite($fp, $out); //send request
$contents = '';
while (!feof($fp))
{
$contents .= fgets($fp, 4096); //get response
}
fclose($fp);

Như các bạn biết, để tạo một HTTP Request thì phải gởi cú pháp request của HTTP thì server sẽ response nội dụng. Tưởng như tạo request đơn giản nhưng các bạn cần cẩn thận với 2 chỗ này:

1> Mỗi header line kết thúc bằng ký tự xuống hàng “\r\n”. vd:
$out .= "GET / HTTP/1.1\r\n";
$out .= "Host: bloghoctap.com\r\n";

2> Để quá trình request-response diễn ra nhanh chóng, mình quan sát thấy nếu để giá trị ‘keep-alive’ ở dòng Connection trong header sẽ khiến script bị đứng và timeout, do đó, hãy sử dụng giá trị ‘Close’ để kết thúc connection trong quá trình send request.
$out .= "Connection: Close\r\n";

3> Lưu ý, đối với các request có phần body(thường là POST method), phần body thường nằm ngay sau dòng cuối cùng của Header, nếu chỉ sử dụng gắn thêm nội dung body vào phần header thì bạn sẽ bị lỗi Header, nếu trên IIS6 thì server sẽ response về Bad Request (Invalid Header Name), các bạn cần lưu ý là dòng Header cuối cùng phải kết thúc bằng “\r\n\r\n” chứ không phải chỉ có “\r\n”.

Ví dụ đầy đủ cho phần request:

$out = '';
$out .= "POST /somepagewithform HTTP/1.1\r\n";
$out .= "Host: bloghoctap.com\r\n";
$out .= "Connection: Close\r\n\r\n"; //very important, must be Close, not keep-alive and double \r\n
$out .= "postdata=testing&somename=123"

Hy vọng một chút chia sẽ này sẽ giúp được các bạn nếu lỡ đụng tới phải viết HTTP Request bằng fsockopen(). Và, nếu có điều kiện thì nên sử dụng cURL nhé, nó đơn giản hơn nhiều đó.

2 bình luận

  1. Tuan Nguyen says:

    Không có set Content Length àh ?

  2. admin says:

    Cảm ơn bồ, dài quá nên lược bỏ dòng Content-Length luôn 😀

Gởi bình luận