Câu chuyện thú vị đằng sau các thiết kế của Apple (Phần 2)

trong danh mục Business, Graphic Design, Miscellaneous

apple-design-process-banner2

Ở phần trước chúng ta đã được giới thiệu về apple và cũng phần nào về quá trình thiết kế của nó. Đồng thời cũng đã biết tới Jonathan Ive – người đứng sau các sản phẩm thành công của Apple.

Trong phần này, mình hy vọng sẽ mang đến cho mọi người những thông tin thú vị đằng sau việc thiết kế một số sản phẩm của Apple.

Dường như mọi người nghĩ các sản phẩm như Macbook, iPod và một số sản phẩm khác là những thiết kế của thập niên này, tuy nhiên, một số thiết kế của Apple dường như đã lấy cảm hứng từ quá khứ, cách đây khoảng … 50 năm.

apple-product-compare-braun

Sự kiện này đã làm thay đổi cách nhìn nhận của giới thiết kế trên thế giới đối với các thiết kế của Apple. Có người nói Apple đã “chôm” ý tưởng từ các sản phẩm của Dieter Rams từ cách đây 50 năm. Tuy nhiên, đối với mình, việc lấy 1 ý tưởng đã có sẵn cộng với sự sáng tạo của mình thì tất nhiên sản phẩm của mình cũng là 1 sản phẩm sáng tạo. Và hy vọng Apple sẽ ngày càng đưa ra những ý tưởng đột phá trong thiết kế.

Nhắc tới các thiết kế của Apple và các thiết kế của kỷ nguyên hiện đại thời nay, các nhà thiết kế thường nói đến 10 nguyên lý thiết kế để đưa ra 1 thiết kế tốt của Dieter Rams. Và dường như Apple đã tiếp thu khá tốt các nguyên lý này.

• Good design is innovative.
• Good design makes a product useful.
• Good design is aesthetic.
• Good design helps us to understand a product.
• Good design is unobtrusive.
• Good design is honest.
• Good design is durable.
• Good design is consequent to the last detail.
• Good design is concerned with the environment.
• Good design is as little design as possible.

10 priciple of good design-large

Gởi bình luận