Danh mục ‘Flash’

Upload nhiều File 1 lúc với Swfupload.org

trong danh mục Flash, Javascript, Web Design, Web Programming

Hôm nay mình muốn chia sẽ với các bạn làm web một công cụ khá hay để upload nhiều file cùng một lúc, không cần phải refresh trang, có thể gọi callback trong javascript để xử lý(giống như AJAX). Chi tiết: – Front-end: Javascript, Flash – Back-end: bạn có thể sử dụng ngôn ngữ nào… Xem thêm