Bài viết trong August, 2023

WEBSOCKET: TỪ SOCKETIO ĐẾN SOKETI

trong danh mục DevOps

Khoảng 8 năm trước, từ lúc bỏ mô hình Server Side Rendering (jQuery, Ajax…) và bắt đầu xây dựng hệ thống dựa trên mô hình Microservices & Single Page App (SPA) và sử dụng hoàn toàn frontend bằng Reactjs thì cũng là lúc bắt đầu chơi với WebSocket cho các tính năng tương tác hai… Xem thêm

Vũ trụ Nextjs và Headless CMS

trong danh mục Technology

Sau nhiều ngày chờ đợi để xem NextJS có ra bản 13.5 hay không thì cũng không chịu được nữa (nằm ở v13.4 đã gần 3 tháng) và đành khởi công dự án xây dựng Public CMS Framework (hay nói kiểu nhà quê là làm cái website) với phiên bản NextJS 13.4.12. Server Side Rendering… Xem thêm