Bài viết trong November, 2018

Speed up Microservices 2: Tận dụng trình duyệt và cache

trong danh mục DevOps

Cũng gần 9 tháng kể từ bài 1 ra mắt, trong bài này mình sẽ chia sẻ cách hệ thống Teamcrop đã tối ưu thế nào để tăng tốc cho hệ thống Microservices của mình. Cũng như bài 1 có đề cập, dữ liệu trong hệ thống microservices khá phân tán và khi cần lấy… Xem thêm