Bài viết trong August, 2009

Tại sao người làm IT lại có nhiều thời gian rãnh

trong danh mục Miscellaneous

Tình cờ phát hiện trong đống hình của mình có một hình rất vui, lý giải vì sao những người làm việc với máy tính hay có thời gian rãnh. Nếu có ai đã làm trong lĩnh vực như thế, hãy thữ ngẫm nghĩ xem có đúng không! Cuối tuần vui vẻ.